Kontakt

Atlanta A.M. Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: +48 22 761-92-30
fax: +48 22 771-47-15, 771-48-50
e-mail: biuro@atlanta-am.pl


NIP: 524-23-20-136, REGON: 01615670, KRS: 0000063668. Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpłacony kapitał zakładowy 8 000 000 złotych.


captcha

Tu jesteśmy